Vítejte na stránkách projektu Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (zkr. Zn. náhradní rodič) zaměřeného na podporu profesionalizace procesů při výběru adeptů na pěstounskou péči. Projekt byl realizován od prosince 2012 do července 2014.

Profesionální pěstoun je od roku 2013 novým povoláním na trhu práce. Na klíčové aktéry trhu práce (pracovníky OSPOD a Úřadů práce, ale také neziskové organizace specializované na náhradní rodinnou péči) tak připadá zvládnutí náročného procesu oslovení potenciálních adeptů na náhradní rodičovství. Cílem projektu Zn. Náhradní rodič bylo vytvořit tematickou síť pro sdílení zkušeností a poznatků v oblasti náboru a výběru náhradních rodičů a seznámit zainteresované strany s inovativními postupy používanými v zahraničí. Nedílnou součástí projektu se stal také vzdělávací program určený především pro pracovníky OSPODa neziskových organizací. Vyhodnocení programu naleznete v rubrice Ke stažení.

Projekt byl financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00268

Realizátorem projektu byl Nadační fond J&T. Posláním nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru. Fond poskytuje příspěvky jak fyzickým, tak právnickým osobám - neziskovým organizacím, pokud jejich projekty souvisí s posláním a cíli nadačního fondu. Pomoc směřuje především k ohroženým dětem a sociálně slabým rodinám, lidem nemocným a s handicapem. Jednou z priorit nadačního fondu je rozvoj náhradní rodinné péče.

Zahraničními partnery projektu se stala slovenská Spoločnosť priateľov deti z detských domovov "Úsmev ako dar" a polské "Towarzystwo NASZ DOM", neziskové organizace s celonárodní zkušeností s organizací náborových kampaní pro profesionální pěstouny. Českým partnerem projektu bylo o. s. Amalthea - garant pro odborné vstupy.

Podrobné informace o projektu naleznete na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR: http://www.esfcr.cz/projekty/jak-aktivne-nachazet-nahradni-rodice-profesionalizace